De Schager Kunstkring (SKK)
Schilderclub

Het Zuiderzee Museum