De Schager Kunstkring (SKK)
Schilderclub

De SKK werkt buiten in de tuin van Ada