De Schager Kunstkring (SKK)
Schilderclub

2022-09 Uitje Nollen