De Schager Kunstkring (SKK)
Schilderclub

2017 Kip Herman