De Schager Kunstkring (SKK)
Schilderclub

Herman 2023