De Schager Kunstkring (SKK)
Schilderclub

2024-01-Henriette-Zeedamp-in-de-haven