De Schager Kunstkring (SKK)
Schilderclub

01 Rembrandt met Janny, Elly en Henriette