De Schager Kunstkring (SKK)
Schilderclub

Anke 2023