De Schager Kunstkring (SKK)
Schilderclub

2021-12 Herman