De Schager Kunstkring (SKK)
Schilderclub

2022-07 Expositie SKK Bas