De Schager Kunstkring (SKK)
Schilderclub

Rembrandt met Janny, Elly en Henriette