De Schager Kunstkring (SKK)
Schilderclub

Marianne-Beenders-4