De Schager Kunstkring (SKK)
Schilderclub

Herman 16-3-2022_