De Schager Kunstkring (SKK)
Schilderclub

Judith©ActiefmetBeeld_