De Schager Kunstkring (SKK)
Schilderclub

meeuw acryl herman