De Schager Kunstkring (SKK)
Schilderclub

Marie L Noordkop