De Schager Kunstkring (SKK)
Schilderclub

Kim Noordkop