De Schager Kunstkring (SKK)
Schilderclub

Herman (1 van 1)-2