De Schager Kunstkring (SKK)
Schilderclub

Bas-SKK-1-van-2