De Schager Kunstkring (SKK)
Schilderclub

Anke-©-21-Actiefmetbeeld_