De Schager Kunstkring (SKK)
Schilderclub

Anke-1 2021